Outcross A-nest

Vers gearriveerd op de wereld

Op nadrukkelijk verzoek van meer fans is in de lente van 2015 medewerking verleend aan het outcrossprogramma voor de Ierse rood-witte setter, bedoeld om de laatste een genetisch gezonde toekomst te geven. Gezien haar stamboom, werkstijl, uiterlijk en karakter werd hiervoor onze Ierse import Summertime Lady uitverkozen, Ierse rode setter.

Als partner werd gekozen de Ierse rood-witte setter Pallas Green Ike Turner (Marley), een jongere broer van de Ierse veldwedstrijdkampioenen PG Harriet en Halloway. Beide voldeden aan strenge nomen van het programma, opgesteld door de Irish Kennel Club (IKC) en aanvullende voorwaarden van de Ierse Setter Club en de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland.

RTVOost wijdde een tv-reportage aan dit nest https://www.youtube.com/watch?v=rSXCW4Z67Io  terwijl ook andere media hier aandacht aan besteedden.

Door scherpe selectie van kandidaat-eigenaren werden alle pups (vier teven, evenveel reuen) geplaatst bij mensen die bereid waren medewerking te verlenen aan het outcrossprogramma en hun setters te testen op vaardigheden in het oorspronkelijke werk. Dit leidde tot een intensief oefenprogramma in onder meer Duitsland, Denemarken en Noorwegen.

Een pup (Awnan) werd naar de Craigrua-kennel in Ierland geëxporteerd en was al relatief snel volgebruiksjachthond.  Alle in ons land gebleven nestgenoten: Ailean, Ailleen Aoife, Alan, Alvy, Arantar, Ardal en Aroon werden met succes getest op hun vaardigheden in het oorspronkelijke werk (zoeken, vinden en voorstaan van veerwild).

Zes van de zeven werden uitgebracht en gekwalificeerd op veldwedstrijden, een record. De gezusters Ailean en Ailleen Aoife waren de enige gekwalificeerde Ierse setters tijdens amateur-wedstrijden in België 2017.  Twee broers, Alan van Domine Leenaerts en Arantar, haalden met 2ZG in een internationale derby in Duitsland de hoogste resultaten en werden beste jonge jachthonden  2017 van de Ierse Setter Club Nederland en wonnen zo de Rembrandt Kerstenprijs.

Het nest werd qua welzijn, opvoeding en gezondheid zorgvuldig gemonitord in onder meer de Facebookgroep Setteracademie. Onder meer kon men onderling zo goed de groeifase, gewichten en schouderhoogtes, volgen. Hondenvoerfabrikant FarmFood in Nijverdal ondersteunt dit programma. Vijf van de zeven werden geröntgend op heupdysplasie, in alle gevallen met het hoogste resultaat (A) en zeer hoge Norbergwaardes.

Alle pups verschenen in 2015 op de Setterdag bij Apeldoorn, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Ierse Setter Club. Daarnaast werd tweemaal een nestbijeenkomst gehouden, eenmaal gecombineerd met een nestevaluatie door de ISC. Inmiddels voldoen bijna alle telgen uit dit nest aan alle voorwaarden genoemd in het uitgebreide pakket regels om indien gewenst voor een volgende generatie te zorgen. De eerste werd in 2017 geboren in de Pallas Green kennel van Arantar O’Conloch x Special Gift for Pallas Green Shadow Dog (Sandy).

Ondanks de initiatieven van de Ierse kennelclub en moederclub, bleven fans van de Ierse roodwitte setter gekant tegen outcross. In 2017 verscheen een populatie-onderzoek van de universiteit van Wageningen (Alterra) in opdracht van de ISC NL waarin deze outcross “absoluut noodzakelijk” wordt genoemd. Inmiddels zijn nieuwe combinaties gepland.

Ailleen Aoife wordt als achtste en laatste geboren

Summertime Lady was een erg trotse moeder. Deze foto werd de cover voor het fotoboek Lady’s Lentenest

Op Vaderdag was er de nestkeus van Arantar

Frisse lentelucht en moeders melk

Kom op met dat vleeshappie

Goedemorgen!

Kijk naar het vogeltje

Het lukte uiteindelijk om ouders en pups allemaal redelijk in beeld te brengen op de Setterdag ter gelegenheid van honderd jaar Ierse Setter Club bij Apeldoorn, augustus 2015. Vlnr Ailleen Aoife, Summertime Lady, Pallas Green Ike Turner, Ailean, Aroon, Alan, Ardal, Alvy, Arantar en Awnan.
Genoeg geposeerd, vonden Lady en Marley kennelijk. Maar wat een geluk, alle pups kijken hier ‘naar het vogeltje’ ofwel de lens. Vlnr Ailleen Aoife, Ailean, Aroon, Alan, Ardal, Arantar en Awnan O’Conloch.

Het bijzondere tiental vormde een ware blikvanger op de Setterdag in augustus 2015, ter gelegenheid van honderd jaar Ierse Setter Club. Zo leverde die zonovergoten dag plaatjes van plaatjes op.

Op 25 oktober 2015  had op dezelfde locatie de nestreünie plaats. Awnan was al naar Ierland vertrokken. Ook deze dag leverde prachtige plaatjes op. Kijk maar.

Vlnr Ailleen Aoife, Ailean, Aroon, Alan, Ardal, Alvy en Arantar O’Conloch, nestreünie 25 oktober 2015.